FBON

NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

Aangifte Inkomstenbelasting

Laatste Inkomstenbelasting aangifte (F biljet)

Aangifte Inkomstenbelasting van de Partner (P biljet)

Aangifte Erfbelasting

INKOMSTEN BELASTING

FBON heeft een ruime ervaring met het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. U kunt er voor kiezen om naast het maken van een financieel plan die u financieel inzicht geeft, jaarlijks de inkomstenbelasting door FBON te laten aangeven. Dit scheelt u tijd en wellicht geld. Door deze jaarlijkse aangifte zal uw financieel plan ook up to date blijven. Hierdoor komt u op onverwachte momenten niet voor verrassingen te staan.

Na een overlijden moet voor de overledenen de laatste inkomsten aangegeven worden (F- aangifte). Deze aangifte moet u op papier doen. Hierbij komt een goede kennis van zaken zeker goed van pas. NBON heeft deze kennis. Wij kunnen voor u dan ook op de juiste manier helpen bij deze laatste inkomstenbelasting aangifte.

AANGIFTE ERFBELASTING

Bij de aangifte van erfbelasting komt veel kijken. Wat moet u opgeven en wat niet. Hoe moet u de verschillende zaken waarderen. Stel u erft een huis, reken je de vrije verkoopwaarde of de WOZ waarde? Moet u het dure schilderij aan de muur ook opgeven? En de auto dan? Dit zijn zaken waar u niet dagelijks mee te maken krijgt. Wanneer u FBON u zaken laat behartigen kan dat soms duizenden euro's schelen. Dat is toch zeker de moeite waard!

Belastingen

|
|
|
|
|
|
|
|
|