FBON

NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

CRKBO

Geraldine Doeleman is geregistreerd in het register van de CRKBO. Daardoor is het voor FBON mogelijk om BTW vrij te factureren.

FBON kan voor u een op uw wensen gemaakte training of voorlichtingsbijeenkomst verzorgen over alle financiŽle onderwerpen die u wenst. Samen met u bepalen we uw behoefte en bekijken we de mogelijkheden daarbij.

Daarnaast verzorgt FBON ook commerciŽle trainingen.

Behoefte aan informatie of trainingen?

|
|
|
|
|
|
|
|
|